Truy cập nội dung luôn

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Ban Giám đốc Ban Giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

  • Ông Tạ Văn Trầm, GĐ BVĐKTT Tiền Giang
  • Ông Lê Văn Minh, Phó GĐ BVĐKTT Tiền Giang
  • Ông Lê Thanh Bình, Phó GĐ BVĐKTT Tiền Giang
  • Ông Nguyễn Văn Dương, Phó GĐ BVĐKTT Tiền Giang
  • Bà Châu Mỹ Chi, Phó GĐ BVĐKTT Tiền Giang

1. Ông Tạ Văn Trầm – Giám đốc BVĐKTT – Bí thư Đảng ủy

Ngày tháng năm sinh: 24/04/1965

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

ĐT: 0913 771 779

E.mail: tavantram@gmail.com

2. Ông Lê Văn Minh – Phó Giám đốc BVĐKTT

Ngày tháng năm sinh: 06/06/1959

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: C Anh văn

ĐT: 01253 809 132

E.mail:

3. Ông Lê Thanh Bình – Phó Giám đốc BVĐKTT – Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1966

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa II

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: C Anh văn

ĐT: 0945 791 565

E.mail: bs.thanhbinh@yahoo.com.vn

4. Ông Nguyễn Văn Dương – Phó Giám đốc BVĐKTT

Ngày tháng năm sinh: 03/12/1967

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ – Bác sĩ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ ngoại ngữ: C Anh văn

ĐT: 0913 684 499

E.mail: duongbsvn@gmail.com

5. Bà Châu Mỹ Chi – Phó Giám đốc BVĐKTT

Ngày tháng năm sinh: 02/09/1968

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ – Bác sĩ

Trình độ chính trị:

Trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Anh văn

ĐT: 0918 046 515

E.mail: chichaudr@gmail.com

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI